Homestaging

HOMESTAGING

Z nášho hlavného zámeru – poskytovať ten najlepší servis pri realitných službách – vyplýva ďalšia činnosť, ktorá je pre prezentáciu predávanej nehnuteľnosti jedna z tých najdôležitejších: dostať nehnuteľnosť do čo najlepšieho vzhľadu a kondície prostredníctvom kvalitného HOMESTAGINGU. Prečo sa tým vôbec zaoberáme? Ponúkame Vám 5 faktov, ktoré vyplývajú s využívania homestagingu

AKO TO ROBÍME?

Ihneď, ako sa dohodneme na predaji tej Vašej nehnuteľnosti, dohodneme si podmienky, za akých môžeme začať prípravu nehnuteľnosti na prezentovanie: či sa bude jednať o len o upratanie, možno premiestnenie nábytku, odstránenie prebytočných vecí, alebo budete otvorení aj ľahkému faceliftu nehnuteľnosti – ako omaľovanie, otapetovanie + umiestnenie našich designových doplnkov – to bude len Vás. V rámci našich realitných služieb máte už toto všetko v cene za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, spolu s vyhotovením prezentačných materiálov ako profesionálne fotografie/video, eventuálne vytvorenie vizualizácií, ako by mohol priestor vyzerať po kompletnej rekonštrukcii

1.

RÝCHLEJŠÍ PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

Čím dlhšie je nehnuteľnosť na trhu, tým vzrastá predpoklad, že predávajúci bude nútený zľaviť so svojich nárokov na predajnú cenu. Štatistiky z krajín, kde
sa homestaging v realitách využíva už dlhé desaťročia, potvrdili, že doba predaja nehnuteľnosti, ktoré sa predávali naaranžované, sa skrátila o 72% oproti nehnuteľnostiam, ktoré profesionálne upravené neboli.

2.

PREDÁVAJÚCI A ICH VZŤAH K NEHNUTEĽNOSTI

Čím dlhšie je nehnuteľnosť na trhu, tým vzrastá predpoklad, že predávajúci bude nútený zľaviť so svojich nárokov na predajnú cenu. Štatistiky z krajín, kde sa homestaging v realitách využíva už dlhé desaťročia, potvrdili, že doba predaja nehnuteľnosti, ktoré sa predávali naaranžované, sa skrátila o 72% oproti nehnuteľnostiam, ktoré profesionálne upravené neboli.

3.

KUPUJÚCI POTREBUJÚ VIZUALIZOVAŤ

Ďalšie výskumy potvrdili, že pre 77% potencionálnych kupujúcich je jednoduchšie predstaviť si predvádzanú nehnuteľnosť ako svoje budúce bývanie v prípade, keď je vhodne naaranžovaná prostredníctvom profesionálneho homestagingu.

4.

RELAX

Najväčší úspech majú nehnuteľnosti, ktoré si záujemcovia okamžite spoja s pohodou, oddychom a relaxom. Homestaging sa prostredníctvom správne zvolených akcentov, dizajnu a rozmiestnenia nábytku vie postarať o to, aby sa budúci kupujúci mohli zamerať na jediný fakt: zbaliť sa a nasťahovať sa do tejto fantastickej nehnuteľnoti.

5.

VYŠŠIA PREDAJNÁ CENA

A nakoniec to, čo všetkých predávajúcich zaujíma najviac – získať čo najvyššiu predajnú cenu. Aj v tomto sa štatistiky zhodli a vyhodnodnotili, že upravené a naaranžované nehnuteľnosti sa predajú o 6% drahšie v porovnaní s nehnuteľnosťami bez úprav, vo veľa prípadoch dokonca nad požadovanú predajnú cenu.

Ďalšie výskumy sa zamerali na fakt, ako veľmi sa oplatí investovať do úprav pri predaji nehnuteľnosti a opäť máme dobré správy: z prieskumu vyplynulo, že homestaging, do ktorého majitelia investovali 1-3% predajnej ceny nakoniec priniesol navýšenie konečnej predajnej ceny o 8-10%

Naša práca: