AKO PRACUJEME

1.

Po úvodnom kontakte nasleduje osobne stretnutie vo Vašej nehnuteľnosti, kde si dohodneme všetky podstatne detaily: očakávaná cena a termín predaja, kedy bude nehnuteľnosť k dispozícii, ako aj aktuálne právne záležitosti súvisiace s prevodom nehnuteľnosti: záložne práva, záväzky, dedičstvo, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, atď.

2.

Následnou analýzou zvolíme najvhodnejšiu marketingovú stratégiu pre Vašu nehnuteľnosť, aby sme v danom období sprostredkovali čo najvýhodnejší obchod v adekvátnom časovom horizonte

3.

Používame progresívne marketingové nástroje: komplexná analýza stavu nehnuteľnosti, získavanie všetkých relevantných informácii o nehnuteľnosti, každodenný prieskum trhu

4.

Alfou a omegou úspešného predaja nehnuteľnosti je kvalitná PRÍPRAVA NEHNUTEĽNOSTI NA PREDAJ: spočíva nielen v uprataní priestoru, ale aj v prípadnom čiastočnom vyprataní, poskytnutí solitérov a doplnkov v rámci HOMESTAGINGU, či malých úprav ako maľovanie, tapetovanie…

5.

Profesionálna prezentácia nehnuteľnosti na trhu je pre nás samozrejmosťou: pripravíme pre Vás atraktívne fotografie a videoprezentáciu prostredníctvom našich partnerov

6.

Pre nehnuteľnosti v pôvodnom stave pripravíme interiérové 3D vizualizácie, aby sme prezentovali ich potenciál pre široké spektrum záujemcov

7.

Nehnuteľnosti, ktorých predaj zastrešuje H.Homes, ponúkame na najnavštevovanejších realitných portáloch, vždy záhrňajú profesionálne fotografie, pôdorys, prípadne fotorealistické 3D vizualizácie s pútavým sprievodným popisom a s kontaktom, ktorý je VŽDY k dispozícii a pripravený reagovať

8.

Na prezentáciu využívame aj sociálne siete (FB, Instagram,..) – nielen formou prezentácie na našich platformách, ale aj prostredníctvom spoplatnenej cielenej reklamy, ktorá má dosah na ďalšie tisíce potencionálnych kupujúcich

9.

Organizácia obhliadok je pre nás jedna s najdôležitejších častí prezentácie Vašej nehnuteľnosti: vždy chodíme s predstihom, dokonale pripravení. Maximálna flexibilita pre potreby klienta je pre nás samozrejmosť, ako aj eventuálna profesionálna komunikácia v anglickom jazyku